Kullanım Koşulları

Dailyfunworld,  HTML5 servisleri destekleyen telefon, tablet ve bilgisayarlarla uyumlu, aylık ücretlenen bir içerik servisidir.

Dailyfunworld sayfalarında bulunan veya hizmetlerini kullanan siz kullanıcı, aşağıdaki hüküm ve şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Eğer kabul etmiyorsanız, lütfen bu servisi kullanmaya devam etmeyiniz. Peyo Engineering And Consulting LTD iş bu servis hükümlerini, üyelik şartlarını, gizlilik politikasını, genel site şartlarını ve/veya bu sitede yayınlanan diğer şartları, kuralları veya sözleşmeleri düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir değişiklikten sonra, servisin kullanımına devam edilmesi ve servisin sunduğu herhangi bir hizmete ilişkin olarak işlem yapılması, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Genel Bilgiler 
Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD'nin sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

 Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya üyelerin Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik ve/veya durumun icap ettirdiği yahut Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından uygun bulunan tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD nezdinde varsa hesaplarının veya sunulan hizmetin kullandırıldığı platform veya kanalların güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD ’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından sunulan her nevi hizmet veya ürün ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcının Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD nezdinde veya 3. Kişiler yahut kurumlar üzerindeki hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD sorumlu tutulamaz.

Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri, matertalleri, verileri ve diğer unsurları Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, kullanıcı varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Dailyfunworld, GMBT Digital Media ile kullanıcıları arasında Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir. Dailyfunworld sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD ve Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD ‘nin iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır Dailyfunworld sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Dailyfunworld sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

Servis Bilgisi: 
Dailyfunworld, Peyo Engineering And Consulting LTD’nin sahibi olduğu, HTML5 servisleri destekleyen telefon, tablet ve bilgisayarlarla uyumlu, aylık ücretlenen bir içerik servisidir

Kullanıcılar servise kablosuz internet ve/veya mobil internet üzerinden ulaşabilirler. Kullanıcıları mobil internet üzerinden servisi kullanmakta ise, data ücretleri operatörlerin tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. 

Ücretlendirme
Dailyfunworld servisi aylik ücreti vergiler dahil Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom aboneleri için sadece 88 TL dir. Servis, kullanıcı iptal talebinde bulunmadıkça devam edecektir ve aylik otomatik yenilecektir.

Servisi Üyelik Bilgisi: 
Servis Başlangıcı: Kullanıcılar mobil internet ve kablosuz internet bağlantısı ile servisi alabilirler.

Şikayet ve Öneriler: 
Servis iptali ve servis ile ilgili şikayetleriniz ve sorularınızı mail ve telefon yoluyla iletebilirsiniz.
MH:0 850 533 33 60

Eğer Dailyfunworld servisine devam etmek istemiyorsanız, iptal Dailyfunworld yazıp 7252’e mesaj göndererek abonelik iptalini sağlıyabilirsiniz.